πανεπιστημιακά νέα
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΠΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΑΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στο ακαδημαϊκό έτος 2018-19, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως και την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, στην ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος, στο σύνδεσμο.

Οι προϋποθέσεις για την υποβολή της αίτησης αποτελούν η υπηκοότητα, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι κάτοχοι ακαδημαϊκής ταυτότητας σε ισχύ, καθώς και κάτοχοι Α.Φ.Μ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ήδη υποβάλλει τη φορολογική τους δήλωση, ώστε να γίνει αποδεκτή η αίτηση τους.

Αναλυτικότερα: Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΠΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΑΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Leave a Reply