Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΑΠΕΙ ΜΕ ΈΝΩΣΗ CFA

Τον Ιούνιο 2019 υπογράφτηκε συμφωνία αμοιβαίας συνεργασίας και υποστήριξης ανάμεσα στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και στην Ελληνική Ένωση CFA (CFA Society Greece). Οι όροι της συμφωνίας αποτελούν η επίσημη συνεργασία και η αμοιβαία υποστήριξη του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς στην Ελληνική Ένωση CFA.

Ο σκοπός της συνεργασίας είναι η προώθηση των δράσεων του ενός φορέα από τον άλλο, η ενθάρρυνση της συμμετοχής των μελών των δύο φορέων σε αυτές, αλλά και η αμοιβαία ανάπτυξη επωφελών δράσεων. Παράλληλα, συμπεριλαμβάνει δράσεις, όπως για παράδειγμα την αμοιβαία υποστήριξη σε ακαδημαϊκά θέματα και ερευνητικές δραστηριότητες, τη διοργάνωση από κοινού δράσεων (εκπαιδευτικές ημερίδες, συνέδρια) παρουσιάσεις των δραστηριοτήτων της Ελληνικής Ένωσης CFA στους φοιτητές του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς και την ενθάρρυνση των φοιτητών του Τμήματος να εξετάσουν τα οφέλη του CFA Charter, με απώτερο στόχο την απόκτηση του.

Επιπρόσθετα, το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής αποτελεί το πρώτο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στην ελληνική επικράτεια, όπου τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα εντάσσονται στο CFA Institute University Affiliation Program, ενώ παράλληλα αποτελεί Academic supporter της εθνικής Ελληνικής Ένωσης CFA.

Leave a Reply