Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου μαζί με το Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis της Γαλλίας (Συντονιστής του Δικτύου), το Roskilde University της Δανίας, το University of Konstanz της Γερμανίας και το New Bulgarian University της Βουλγαρίας, είναι στρατηγικοί εταίροι της ευρωπαϊκής συμμαχίας «European Reform University Alliance [ERUA]», της οποίας η πρόταση για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, εγκρίθηκε για χρηματοδότηση (με ποσό ύψους περίπου 5 εκατ. ευρώ), για τα επόμενα 3 χρόνια, μαζί με άλλα 23 δίκτυα ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, στο πλαίσιο του 2ου κύκλου της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» του Erasmus+

Η σημαντικότητα της Πρωτοβουλίας των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων

Στόχος της Πρωτοβουλίας των Ευρωπαικών Πανεπιστημίων είναι η δημιουργία μιας νέας γενιάς πανεπιστημίων συνεργαζόμενων μεταξύ τους σε ένα σύγχρονο πολυγλωσσικό και διαπολιτισμικό περιβάλλον, για την από κοινού αντιμετώπιση των μελλοντικών κοινωνικών προκλήσεων. Πρόκειται για διακρατικές συμμαχίες, που θα οδηγήσουν  στο σχεδιασμό των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων του Μέλλοντος λειτουργώντας ως «μοντέλα ορθής πρακτικής» και που στη βάση αυτή καλούνται:

  • Να διαδραματίσουν κυρίαρχο ρόλο στη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης και μιας ευρωπαϊκής οικονομίας της γνώσης.
  • Να ενισχύσουν την κινητικότητα, την ποιότητα και την αριστεία στον τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας, καταδεικνύοντας τα οφέλη της πολύγλωσσης μάθησης και της αναγνώρισης των προσόντων μέσα από κοινά προγράμματα ή σχέδια εκπαίδευσης και έρευνας.
  • Να συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας και ελκυστικότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ευρώπη, καθώς και στη διεθνή ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων,

Στους δύο πρώτους κύκλους της Πρωτοβουλίας αυτής έχουν ήδη εγκριθεί 41 Δίκτυα Πανεπιστημίων (17 το 2019 και 24 το 2020 ) με τη συμμετοχή 280 ΑΕΙ από όλη την Ευρώπη. Η Ελλάδα συμμετέχει σε 7 εγκεκριμένα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Πανεπιστημίων (3 το 2019 και  4 το 2020).

 Εuropean Reform University Alliance [ERUA]

Η  Πανεπιστημιακή Συμμαχία ERUA απαρτίζεται από Πανεπιστήμια που θεωρήθηκαν,  από την ίδρυσή τους, πρωτοποριακά και μοιράζονται ένα κοινό όραμα για το μέλλον των Πανεπιστημίων, ως χώρων συμπερίληψης, πολύ-συμμετοχικής δημιουργικότητας και καινοτομίας, κριτικής και ελεύθερης σκέψης, δυναμικού διεπιστημονικού πειραματισμού στην έρευνα και στη μάθηση, με έμφαση στην ανοιχτή επιστήμη, στη διαφορετικότητα, στην τοπική δέσμευση και το παγκόσμιο όραμα, στις κοινωνικές παρεμβάσεις μέσα από την έρευνα και τη γνώση για τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την ευρωπαϊκή και παγκόσμια κοινότητα.

Η ERUA στοχεύει να αναπτύξει ένα πρωτότυπο διεπιστημονικό οικοσύστημα, με τη συμμετοχή 68.400 φοιτητών και 5.700 διοικητικών και ακαδημαϊκών μελών της Συμμαχίας μέσα από την ανάπτυξη μίας συστηματικής διαλογικής δυναμικής ανάμεσα στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες και τις Τέχνες, και στις Φυσικές και Θετικές Επιστήμες, τις Επιστήμες Υπολογιστών,  τις Επιστήμες Μηχανικής και Τεχνολογίας και τις Επιστήμες της Γης και του Περιβάλλοντος,  στοχεύοντας στη συστηματική και σφαιρική σύνδεση της εκπαίδευσης με την έρευνα και την καινοτομία, μέσω πρωτοβουλιών και δράσεων που παραπέμπουν στον ανασχεδιασμό της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας,  των μαθησιακών διαδρομών, της κοινότητας, των Πανεπιστημιουπόλεων στη βάση της κριτικής σκέψης διεπιστημονικά ιδωμένης.

Leave a Reply