Τεχνητή Νοημοσύνη
Εκπαιδευτικά Νέα Τριτοβάθμια

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Το Γενικό Τμήμα του ΕΚΠΑ ανακοίνωσε την προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών με τίτλο ΄΄Προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Ρομποτικής – Advanced Control Systems and Robotics».

Σκοπός του προγράμματος αποτελεί η εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα με προηγμένες τεχνολογίες πληροφορικής, η εξειδίκευση των φοιτητών με τα συστήματα ελέγχου και ρομποτικής. Παράλληλα στοχεύει στη διαμόρφωση στελεχών ικανών ν’ ανταποκριθούν στον χώρο της βιομηχανίας, των παραγωγικών μονάδων (διεργασιών και κατεργασιών), στις μεταφορές, και τα βιοσυστήματα, στη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της στα προαναφερόμενα αντικείμενα.

Η προκήρυξη, η αίτηση εγγραφής και όλες οι χρήσιμες πληροφορίες βρίσκονται στο σύνδεσμο.  Η ηλεκτρονική διεύθυνση για επικοινωνία είναι: acsr@core.uoa.gr.

Leave a Reply