Σχετικά με την ιστοσελίδα μας

ΣΧΕΤΙΚΑ

Η εκπαιδευτική πύλη ενημέρωσης educationews.gr, στοχεύει στην πληροφόρηση του αναγνώστη πάνω σε θέματα που αφορούν στο χώρο της εκπαίδευσης. Παρουσιάζει ειδήσεις σχετικά με την προκήρυξη υποτροφιών, τόσο από φορείς του εσωτερικού (δημόσιους οργανισμούς, ιδιωτικά ιδρύματα), αλλά και από φορείς του εξωτερικού (πανεπιστήμια, πρεσβείες). Παράλληλα, αποτελεί οδηγό ενημέρωσης σχετικά με τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στο εξωτερικό, από δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς (πανεπιστήμια, ΕΑΠ, ΑΠΚΥ, κολλέγια). Οι αναγνώστες μπορούν ν’ αξιολογήσουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, μέσα από την ιστοσελίδα educationews.gr, με σκοπό να δημιουργήσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα γύρω από το εκπαιδευτικό σύστημα.

Στην εκπαιδευτική πύλη ενημέρωσης educationews.gr, παρέχεται πληροφόρηση σχετικά με την προκήρυξη θέσεων εργασίας, κυρίως από εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά και θέσεων πρακτικής άσκησης. Παράλληλα, ο επισκέπτης της ιστοσελίδας είναι σε θέση ν’ αντλήσει πληροφορίες πάνω σε άρθρα που αφορούν σε τεχνολογικές εξελίξεις, έρευνες σχετικά με την υγεία, αλλά και θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.

Η επιμόρφωση αποτελεί μια κατηγορία, στην οποίαν ο επισκέπτης της ιστοσελίδας μπορεί ν’ αντλήσει πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή σεμιναρίων, εκδηλώσεων και προγράμματα δια βίου μάθησης από διάφορους οργανισμούς, κυρίως εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, παρέχεται πληροφόρηση σχετικά με θέματα που αποτελούν αντικείμενο ενδιαφέροντος των μαθητών.